Savjeti za sigurno korištenje Torpedo Grill opreme

Najam opreme za roštilj

KORIŠTENJE TORPEDO GRILL OPREME JE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Svu Torpedo Grill opremu detaljno provjeriti i ako postoje eventualni nedostaci ili nedostaju ključni dijelovi odmah obavijestiti djelatnika Torpedo Grill.

Opremu obavezno postaviti na čvrstu i ravnu površinu koja nije zapaljiva. Paziti da oprema nije u blizini zapaljivih materijala i površina koje  nisu otporne na toplinu.

Opremu postaviti na mjesto gdje nema puno kretanja  ljudi, djece i kućnih ljubimaca.

Djecu i kućne ljubimce držite podalje od mjesta korištenja opreme.

Za osobnu zaštitu koristite pregače i rukavice otporne na toplinu kao i adekvatan kulinarski pribor, adekvatne dužine i materijala.

Posebno paziti da se za potpaljivanje ne koriste različita tekuća sredstva, ulja i sl. Kod nanošenja ulja na rešetke koristiti se ubrusima ili rešetku skinuti sa izvora topline.

Kod korištenja plinskih plamenika crijeva i regulatora, obavezno provjeriti ispravnost istih i koristiti nove gumice na spojevima. Pridržavati se svih stručnih pravila kod rada sa plinskom opremom.

Kod korištenja električnih proizvoda provjeriti ispravnost kablova. Električne aparate udaljiti od izvora topline i izvora vode te vlažnih površina. Koristiti stabilne izvore električne energije. Ne koristiti produžne kablove sa više utičnica.

Opremu ne koristite u zatvorenim prostorima garažama ili drvenim objektima.

Plamen ne gasiti vodom već adekvatnim sredstvima.

 

SIGURNOSNE UPUTE ZA ROŠTILJE NA DRVENI UGLJEN ILI DRVA

 

Kod korištenja drvenog ugljena ili briketa savjet za lakše i sigurnije rukovanje je koristiti startere za žar. Potpalu vršiti kockama za potpalu. Ne koristiti lako zapaljive tekućine ili predmete. Startere za žar paliti na rešetki za žar unutar roštilja , ne na podu ili okolini. Drva paliti u rešetki za žar, pazeći da količina drva ne bude prevelika i da plamen ne izlazi iz okvira roštilja. Dodatna drva postepeno dodavati.

Zabranjeno je u žar ili otvoreni plamen bacati i spaljivati otpatke hrane ili dijelove ambalaže, opuške, plastične čaše i boce, plastično suđe i sl.  Gašenje žara činite zatvaranjem roštilja i ventilacijskih otvora ili ga ostavite da se sam ugasi.

 

 

SIGURNOSNE UPUTE ZA KORIŠTENJE KOTLOVINE

 

Oprema kotlovine sastoji se od ložišta i tanjura.  Kod korištenja tanjura isključivo je dozvoljeno korištenje samo drvenog ili plastičnog pribora. Strogo je zabranjeno rezanje namirnica na rubovima i dnu tanjura.  Zabranjeno je korištenje oštrih metalnih predmeta i metalnog pribora (noževi, vilice, lopatice). 

Zabranjeno je korištenje krutih goriva poput drva ili ugljena u ložištu. Koristi se isključivo plinski plamenik.

Ložište je postavljeno na nogarima koje je prije korištenja potrebno montirati na ložište i samo ložište staviti da stoji ravno. Nakon toga montirati plinski plamenik i staviti tanjur. Obavezno prije paljenja izvora topline namastiti tanjur uljem ili masti. Ne smije se zagrijavati suh i čist tanjur.

Oprema mora stajati na čvrstoj podlozi. Zabranjeno je unutar ložišta ubacivati stvari koje su zapaljive ili odlagati smeće.

 

 SIGURNOSNE UPUTE ZA KORIŠTENJE KOTLIĆA I NOGARA

 

Oprema kotlića sastoji se od kotlića različitih dimenzija i nogara. Kod korištenja kotlića i nogara potrebno je nogare postaviti na mjesto zaklonjenog od vjetra, osigurati da ravnomjerno i čvrsto stoje te da nema opasnosti od prevrtanja. Dopušteno je korištenje i krutih goriva poput drva, a može se koristiti i plinski plamenik. Dopušteno je korištenje  drvenog, plastičnog  i metalnog pribora. Paziti na optimalnu visinu kotlića kao i na optimalnu jačinu vatre. Prije stavljanja kotlića na otvoreni plamen, u kotlić staviti masnoće, pripaziti da namirnice ne zagararju. Zabranjeno je nogare stavljati iznad velikog i otvorenog plamena.

 

 

SIGURNOSNE UPUTE ZA KORIŠTENJE PEKE

 

Peka se koristi uglavnom u gotovim pečenjarama gdje se mora pripremiti kvalitetan žar. Peka se sastoji od dva dijela , posude i zvona i oboje su od lijevanog željeza. Paziti da peka bude iznutra nauljena i posuda i zvono. Ne čistiti peku abrazivnim sredstvima ili žičanim spužvama.  Ne prati vodom ili drugim agresivnim sredstvima. Koristi isključivo emajliranu posudu za pripremu hrane.  koja se stavlja u donji dio peke. Peka  se treba zagrijati prije same upotrebe u blizini plamena i žara. Paziti na dizanje i spuštanje zvona koje je dosta teško i zagrijano. Koristiti original lopatu za žar koja je opremljena kukom za dizanje i spuštanje. Peku nakon korištenja ne ostavljati na vlažnim mjestima blizu vode ili na kiši.