Pravila poslovanja i cijene

Najam opreme za roštilj

Pravila poslovanja

Cjenik

Najam ugostiteljske grill opreme.

 

Sva oprema koja je u ponudi Torpedo Grill je isključivo namijenjena za najam. Sva oprema dostavlja Torpedo Grill  na mjesto koje odredi korisnik usluge. Nakon korištenja, oprema se sa istog mjesta i preuzima od strane Torpedo Grill.

Najam je dnevni najam. Sve cijene najma odnose se na dnevni najam koji počinje dostavom na  lice mjesta  i sve do 24 sata od same dostave. Nakon isteka roka od 24 sata, počinje teći najam za sljedeći puni dan najma.

Najam se može u dogovoru sa Torpedo grill ugovoriti za vikend najam, koji počinje od petka od 18:00 sati a završava u nedjelju u 22:00 sata, a koji uključuje određene pogodnosti. Nakon isteka vikend najma u nedjelju u 22:00 sata, kreče teći dnevni najam u punom iznosu sa svakim sljedećim  danom sve do okončanja najma.

 

Plaćanje iznajmljene opreme

 

Plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja opreme od strane korisnika usluge u iznosu ugovorenima dnevnim ili vikend najmom ili elektronski na žiro račun Torpedo Grill.

Po vidljivoj uplati korisnika usluge, vrši se dostava ugovorene opreme.

Eventualno nastali dodatni troškovi utvrđuju se i plaćaju prilikom preuzimanja opreme od strane Torpedo Grill, odnosno okončanjem najma ili naknadnom dostavom iznosa troškova štete.

 

Odgovornost iznajmljivača

 

Za iznajmljenu opremu  tijekom najma odgovara osoba koja je iznajmila opremu. Potpisuje se Torpedo Grill revers u kojem je navedena odgovorna osoba (korisnik usluge), popis iznajmljene opreme i vrijednost iznajmljene opreme.

Sva eventualna oštećenja i uništenje opreme nastale padom, fizičkim ili kemijskim djelovanjem, ili nestručnim rukovanjem, podmiruje korisnik usluge, osoba koja je potpisala Torpedo Grill revers, odnosno preuzela iznajmljenu opremu.

Prilikom vračanja iznajmljene opreme Torpedo Grill izvršiti će pregled opreme i utvrditi eventualne nedostatke ili oštećenja na licu mjesta prije zaključivanja najma, a korisnik usluge je dužan to omogućiti i prisustvovati istom. O eventualno pronađenim nedostacima oštećenjima ili uništenju opreme sastaviti će se zapisnik koji potpisuju Torpedo Grill i osoba koja je iznajmila opremu te će se nakon izvršene procijene štete, unajmljivaču dostaviti iznos troškova koji je dužan podmiriti.

 

 

Zaštita iznajmljivača

 

Zbog zaštite korisnika i zaštite njihovog zdravlja te iz sigurnosnih razloga sva oprema koja se vraća, preuzima, održava i čisti Torpedo grill.

Savjete o sigurnom i pravilnom korištenju opreme možete pronaći na  web stranici Torpedo grill ili osobno od djelatnika Torpedo grill.

Oprema se iznajmljuje isključivo punoljetnim osobama.

Za sve eventualne sporove nadležan je Općinski sud prema mjesnoj nadležnosti.

 

DOSTAVA

 

Oprema se trenutno može iznajmiti na području grada Rijeke i Ogulina, a dostava unutar 5 km od grada dostava je besplatna. Za dostavu izvan 5 km od samog grada primjenjuje se tarifa od 0,8 eura po kilometru, računajući 1 smjer. Udaljenost se računa prema HAK-ovoj interaktivnoj karti.

Za udaljenosti većoj od 5 km dostava se računa od samog mjesta polaska do mjesta dostave.

Za dostavu opreme na nepristupačnim mjestima, (planinarski domovi, šume, otoci i sl) Torpedo grill dostavu vrši isključivo do krajnje točke do koje se može dostavnim vozilom. Daljnji transport organizira i preuzima korisnik usluge.

 

  1. Smoker Black Angus XXL roštilj na drveni ugljen

 Dnevni najam     35,00 eura                             Vikend najam 65,00

 

  1. Sebastian kotlić 8, 10, 16, 20 litara sa tronošcem

Dnevni najam     20,00 eura                             Vikend najam 35,00

 

  1. Sebastian kotlovina 50 cm i 70 cm

Dnevni najam     25,00 eura                             Vikend najam 45,00

 

  1. Sebastian Peka 40 cm

Dnevni najam     20,00 eura                             Vikend najam 35,00

 

  1. Plinsko kuhalo Wurt

Dnevni najam     15,00 eura                             Vikend najam 25,00

 

  1. Starteri za paljenje ugljena

Dnevni najam     2,00 eura                                Vikend najam 5,00

 

  1. Sjenica za roštiljanje

Dnevni najam     20,00 eura                             Vikend najam 35,00

 

  1. Dostava

Unutar 5 km =0 eura                                         Više od 5  km = 0.8 eura/km